Dokumenty aplikacyjne

Wzory załączników

harmonogram.pdf (24-02-2012)

harmonogram.doc (24-02-2012)


Dokumenty strategiczne

Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1939238, wizyty:1421495