SZKOLENIA

Szkolenia dotyczące zasad przygotowania projektów w ramach VIII osi priorytetowej
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania projektów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie.

Szkolenia odbędą się w godzinach 10.00 - 16.00, w następujących terminach:
• Gdańsk - 16 czerwca 2015 r.
• Poznań - 17 czerwca 2015 r.
• Kraków - 19 czerwca 2015 r.
• Warszawa - 24 czerwca 2015 r.

Głównym celem szkoleń jest przekazanie informacji na temat zasad przygotowania projektów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:
• instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
• Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
• szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
• organizacji pozarządowych,
• kościołów i związków wyznaniowych,
• podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego, Dziedzictwa UNESCO.

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl na adres poiis@mkidn.gov.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do godziny 16.00 w następujących terminach:
• Szkolenie w Gdańsku - zapisy do dnia 11 czerwca 2015 r.,
• Szkolenie w Poznaniu - zapisy do dnia 11 czerwca 2015 r.,
• Szkolenie w Krakowie - zapisy do dnia 15 czerwca 2015 r.,
• Szkolenie w Warszawie - zapisy do dnia 17 czerwca 2015 r.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNYM MIEJSCU WYBRANEGO SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W ZGŁOSZENIU).
KONTAKT TELEFONICZNY:
Tel. 0-22 42 10 421
Tel. 0-22 42 10 395

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Szkolenia finansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Pliki do pobrania

Zakres wsparcia (03-06-2015)


Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173715, wizyty:1648347