Podpisane umowy

L.p Beneficjent Nazwa projektu Data podpisania umowy
1. Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach 02-04-2009
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach Rozbudowa i przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach 02-04-2009
3. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państw. Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Bielsko-Białej 16-04-2009
4. Gmina Miasta Sopot Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie 28-04-2009
5. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu 14-05-2009
6. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie 15-05-2009
7. Muzeum Narodowe w Krakowie Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie 15-05-2009
8. Diecezja Legnicka Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II 18-05-2009
9. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi 23-05-2009
10. Gmina Wrocław Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 30-05-2009
11. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II - Birkenau 03-06-2009
12. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I - bloki nr inw. A-2 i A-3 03-06-2009
13. Miasto Opole Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu 12-06-2009
14. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu 24-06-2009
15. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum sztuki w Białymstoku 29-06-2009
16. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi - uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów 02-07-2009
17. Biblioteka Śląska Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych 09-07-2009
18. Muzeum Pałac w Wilanowie Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap III 20-07-2009
19. Gmina Miasta Radom Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu 22-07-2009
20. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu 27-07-2009
21. Gmina Miasto Częstochowa Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej 28-07-2009
22. Miasto Lublin Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie 10-08-2009
23. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie 10-08-2009
24. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Galicyjski Rynek ? budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku 12-08-2009
25. Miasto Stołeczne Warszawa Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 20-08-2009
26. Gmina Miasta Tarnów Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie 27-08-2009
27. Gdański Teatr Szekspirowski Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 14-09-2009
28. Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno - kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie 21-09-2009
29. Filharmonia Śląska Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach 21-09-2009
30. Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 07-10-2009
31. Miasto Stołeczne Warszawa Muzeum Warszawskiej Pragi 21-10-2009
32. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności 13-11-2009
33. Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku 26-11-2009
34. Filmoteka Narodowa Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie 28-12-2009
35. Urząd Miasta Torunia (Lider Projektu realizowanego w formule partnerstwa) Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO 05-02-2010
36. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie 01-03-2010
37. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę przebudowę i wyposażenie 31-03-2010
38. Uniwersytet Jagielloński Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 15-04-2010
39. Urząd Miasta Wałbrzycha Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia 24-04-2010
40. Gmina Miasta Wrocław Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu 26-04-2010
41. Akademia Muzyczna we Wrocławiu Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą 31-05-2010
42. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 01-06-2010
43. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku 02-06-2010
44. Miasto Lublin Renowacja Teatru Starego w Lublinie 18-06-2010
45. Centrum Kultury "ZAMEK" w Poznaniu Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa 30-06-2010
46. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych 02-07-2010
47. Gmina Miasta Gdańsk Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 14-07-2010
48. Gmina Sosnowiec Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu 26-07-2010
49. Miasto Zamość Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu 28-07-2010
50. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 30-07-2010
51. Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach 04-08-2010
52. Teatr im. S. Witkiewicza w Zakopanem Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza 07-08-2010
53. Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa 06-09-2010
54. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i II etap 04-10-2010
55. Miasto Katowice Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 25-10-2010
56. Zamek Królewski w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie 29-12-2010
57. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 31-08-2011
58. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego Budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu 01-10-2011
59. Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Etap IV-VIII 03-02-2012
60. Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie 31-07-2012
61. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku 31-07-2012
62. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 05-09-2012
63. Muzeum Narodowe w Poznaniu Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu II etap 06-09-2012
64. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzysząca - część dydaktyczna 31-10-2012
65. Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie ?Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno ? kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie?. Etap II 05-11-2012
66. Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku ? Etap II 05-11-2012
67. Gmina Miasta Gdyni Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 13-11-2012
68. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie Budowa i uruchomienie Galerii Europa - Daleki Wschód w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie 16-11-2012
69. Akademia Szyuk Pięknych w Krakowie Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 16-11-2012
70. Gmina Miejska Kraków Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie 16-11-2012
71. Województwo Lubelskie Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie 29-11-2012
72. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu - rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty 30-11-2012
73. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy malej scenie 03-12-2012
74. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 03-12-2012
75. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Witkowskiego w Elblągu Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu 10-12-2012
76. Narodowy Instytyt Audiowizualny Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego 19-12-2012
77. Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu. Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu 13-03-2013
78. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Rewaloryzacja i przebudowa budynku "Pawilonu Czterech Kopuł" na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu 28-03-2013
79. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie 03-10-2014
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173725, wizyty:1648357