Pytania i odpowiedzi

Proszę o wskazanie rozwiązań wynikających z prawa europejskiego w sprawie charakteryzacji energetycznej budynków? Czy jest to obowiązkowe w przypadku obiektów zabytkowych?

mplementacja przepisów dyrektywy UE odnośnie świadectw energetycznych budynków, zostaławprowadzona poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów do Prawa Budowlanego. Ustawa Prawo Budowlane określa, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych nie dotyczy m.in. budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153506, wizyty:1628738