Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku, gdy osobą podpisująca wniosek jest dyrektor samorządowej instytucji kultury, to należy dołączyć akt jego powołania i pełnomocnictwo wystawione przez Prezydenta Miasta? Czy dodatkowo należy przedstawić dokumenty dotyczące powołania samego

Pełnomocnictwa do podpisania wniosku są wymagane. Jeżeli z żadnych dokumentów załączonych do wniosku nie wynika pełnomocnictwo danej osoby, to należy takie dokumenty dołączyć, np. dokument powołujący dana osobę na stanowisko prezydenta miasta, jeśli prezydent udziela dalszego pełnomocnictwa.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153498, wizyty:1628730