Pytania i odpowiedzi

Czy należy załączać dokumenty, które nie dotyczą Wnioskodawcy, w formie dokumentu opisanego nazwą załącznika i podpisem „nie dotyczy”, czy można taki załącznik pominąć?

Dla przejrzystości dokumentów wskazane jest pokazanie wszystkich załączników, z ewentualną adnotacją nie dotyczy. Osoby oceniające wniosek maja wówczas pewność, że brak załącznika nie jest omyłkowy.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2199766, wizyty:1673564