Pytania i odpowiedzi

Czy analizę finansową do studium wykonalności należy sporządzić w cenach nominalnych czy w cenach stałych?

Analiza finansowa powinna być sporządzona w cenach stałych przy przyjętej stopie dyskontowej na poziomie 5%.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825496, wizyty:1312157