Pytania i odpowiedzi

Kiedy i na jakich zasadach będzie można ubiegać się o Promesę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to program polegający na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze środków europejskich. O Promesę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego będą mogły ubiegać się wyłącznie te projekty, które znajdą się na liście rankingowej po I etapie oceny wniosków XI Priorytetu PO IiŚ. Promesa przyznawana jest w procedurze konkursowej. Regulamin Programu, niezbędne dokumenty oraz terminy naborów są dostępne na stronie internetowej MKiDN.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825517, wizyty:1312178