Pytania i odpowiedzi

Czy możliwe było złożenie projektu w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiadał w chwili złożenia wniosku księgi wieczystej dla nieruchomości na której znajduje się obiekt będący przedmiotem projektu?

Tak. Do I etapu naboru w ramach XI Priorytetu PO IiŚ mogły zostać zgłoszone projekty w stosunku do których potwierdzono złożeniewniosku do właściwego sądu o wpis do księgi wieczystej. W tym przypadku dostarczenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej było wymagane na II etapie oceny projektu.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2199772, wizyty:1673570