Pytania i odpowiedzi

Czy umowa przedwstępna może być uznana jako dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości?

Umowa przedwstępna nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości. Wnioskodawca powinien złożyć jeden z dokumentów wyszczególnionych w Regulaminie konkursu (lista załączników).
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2199775, wizyty:1673573