Pytania i odpowiedzi

Czy jest możliwe odwołanie od decyzji o odrzuceniu wniosku aplikacyjnego?

Tak. Istnieje możliwość złożenia protestu na każdym etapie oceny. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy o ponowne sprawdzenie złożonego wniosku z kryteriami, wg których wniosek został oceniony. Po negatywnym rozpatrzeniu protestu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w załączniku nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów w ramach PO IiŚ.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143332, wizyty:1618686