Pytania i odpowiedzi

Jaka jest liczba wymaganych wskaźników, zarówno produktu jak i rezultatu, które należy wpisać do wniosku o dofinansowanie? Czy należy stosować jeden PA i jeden PB? czy wymagana jest większa ilość?

Zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, należy wskazać właściwe, wyczerpujące i oddające w pełni rodzaj / typ projektu obowiązkowe wskaźniki produktu z "Katalogu wskaźników obowiązkowych". Instrukcja wypełnienia wniosku nie definiuje wymaganej liczby wskaźników do ujęcia we wniosku. W przypadku gdywskaźniki obowiązkowe nie oddają w pełni rodzaju / typu projektu, wówczasnależy wskazać i oszacować wartość wskaźników pomocniczych.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153521, wizyty:1628753