Pytania i odpowiedzi

Jeżeli wartość rezydualną oszacujemy jako wartość netto aktywów projektu (w przypadku analizowanego projektu, uwzględniając nakłady odtworzeniowe, które zwiększają jej wartość), to w takim razie gdzie w luce finansowej odzwierciedlamy zaplanowane zdyskont

Koszty odtworzeniowe inwestycji w okresie referencyjnym powinny być pokazane wraz z kosztami operacyjnymi inwestycji, a więc w tych latach, w których faktycznie będą ponoszone. Pokazanie ich w kosztach inwestycji jest błędem prowadzącym do nieprawdziwych wyników przy obliczaniu wskaźników inwestycji(FRR/C, FNPV/C, FRR/K, FNPV/K, ENPV I B/C)
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153523, wizyty:1628755