Pytania i odpowiedzi

Czy konieczne jest sporządzanie modelu finansowego w programie MS Excel zgodnie z podziałem na 3 arkusze (zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z prz

Zalecane jest przygotowanie modelu finansowego zgodnie z wytycznymi Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód) w formacie .xls.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153526, wizyty:1628758