Pytania i odpowiedzi

Czy po stronie "przychodów projektu" należy podać subwencje z budżetu państwa (które stanowią jedyne źródło finansowania projektu)?

W większości przypadków otrzymanie subwencji stanowi korzyść finansową Beneficjenta pomocy, dlatego też subwencje należy generalnie traktować jako przychód jednostki. Jednakże, ustawodawca określa szereg wyjątków, w przypadku których subwencji nie należy traktować jako przychodu Beneficjenta. Stąd, udzielenie wiążącej odpowiedzi w sprawie uzależnione jest od przekazania szczegółowej informacji na temat rodzaju i okoliczności udzielenia subwencji.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153496, wizyty:1628728