Realizowane projekty

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku

Opis

Inwestycja jest projektem indywidualnym (kluczowym) w ramach działania 11.1 POIiŚ. Projekt dotyczy rewaloryzacji zespołu klasztornego w Leżajsku, uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Zakres rzeczowy inwestycji jest złożony pod względem wykonalności technicznej, obejmuje swoim zakresem zarówno prace typowo budowlane, jak również prace konserwatorskie oraz prace w otoczeniu klasztoru i bazyliki (m.in. odtworzenie ogrodów o charakterze historycznym).

W ramach projektu zaplanowana m.in.: remont elewacji i tynków zewnętrznych w klasztorze (z wyłączeniem skrzydła północnego), remont wschodniego skrzydła klasztoru, remont murów i kurtyn obronnych, przebudowę Placu Mariackiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odtworzeniem historycznych ogrodów, przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego na potrzeby Franciszkańskiego Ośrodka Kultury.

Rezultatem projektu będzie nie tylko poprawa stanu zabytkowego zespołu klasztornego o znaczeniu ogólnokrajowym i europejskim, ale także zabezpieczenie techniczne zabytków (poprzez modernizację przestarzałej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż nowoczesnej instalacji przeciwwłamaniowej i monitoringu), zwiększenie znaczenia obiektu w regionie i kraju, wprowadzenie na teren klasztoru nowych funkcji kulturalnych i społecznych (w ramach Franciszkańskiego Ośrodka Kultury), które do tej pory, z uwagi na brak dostępnych powierzchni, były realizowane w sposób ograniczony.

Beneficjent

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Leżajsku

Lata realizacji

2012-2014

Kwota całkowita

30 847 367,97 zł

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1984941, wizyty:1465403