Realizowane projekty

Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Etap IV-VIII

Opis

Celem projektu jest przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie oraz montaż systemów zabezpieczających.  

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje m.in.:

  • zabezpieczenie tynków i wykonanie nowych wypraw elewacji,
  • remont obróbek blacharskich,
  • prace konserwacyjne płaskorzeźb,
  • restaurację i konserwację stolarki drzwiowej,
  • restaurację i konserwację okratowania i balustrad tarasów,
  • zakup i instalację systemów bezpieczeństwa: Dźwiękowego Sytemu Ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożaru,
  • instalację sieci sygnalizacyjno-informacyjnej inspicjenta

Beneficjent

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Lata realizacji

2012-2014

Kwota całkowita

23 285 534,60 zł 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1984896, wizyty:1465358