Realizowane projekty

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Opis

Przedmiotem projektu jest renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego (obiektu wpisanego do rejestru zabytków, uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii). Renowacja elewacji wschodniej Zamku polegać będzie na wykonaniu prac przy ścianach zewnętrznych, obróbkach blacharskich, robotach malarskich, konserwacji kamienia. Podjęcie prac jest wskazane z uwagi na zły stan elewacji. Realizacja projektu zapewni ochronę i utrwalenie zabytkowego charakteru budowli oraz układu przestrzennego w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Beneficjent

Zamek Królewski w Warszawie

Lata realizacji

2010-2013

Kwota całkowita

15 020 993,22 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999153, wizyty:1479525