Realizowane projekty

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i II etap

Opis

Projekt polega na rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego, położonego w Koszęcinie koło Lublińca, jednego z największych w Polsce neoklasycystycznych zespołów pałacowych. Od 55 lat obiekt jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, jednego z największych polskich zespołów folklorystycznych, instytucji o światowej renomie i znaczeniu. Projekt stanowi kontynuacje rewitalizacji kompleksu polegająca na przystosowaniu do potrzeb działalności Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie.
W ramach projektu przewidziany jest remont i przebudowa pałacu oraz rewitalizację parku i stawu. Po zakończeniu realizacji obiekt będzie pełnił funkcje ogólnodostępnego obiektu zabytkowego oraz funkcje edukacyjne
i kulturowe w ramach Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej.

Beneficjent

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny 

Lata realizacji

2010-2014

Kwota całkowita

40 017 251,00 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999148, wizyty:1479520