Realizowane projekty

Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Opis

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie nowego i rozbudowa istniejącego budynku mieszczącego się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 na potrzeby ASP w Warszawie.  Projekt zakłada także przywrócenie historycznego wyglądu gmachu już istniejącego w docelowej lokalizacji, likwidację nadbudowy oraz modernizację niektórych z elementów wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania starego i nowego gmachu. Ponadto w części przylegającej do starego budynku zostanie wybudowany nowy pięciokondygnacyjny budynek wraz z aulą na 270 osób, salami wykładowymi, pracowniami rzeźby oraz pracowniami scenografii.    

Beneficjent

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Lata realizacji

2010-2013

Kwota całkowita

52 924 782,74 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1999138, wizyty:1479510