Realizowane projekty

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Opis

 

Projekt obejmuje ochronę i digitalizację zabytkowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej celem ich zabezpieczenia, utrwalenia i udostępnienia szerszemu odbiorcy. Projekt zakłada zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w postaci dzieł należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego w efekcie ich zabezpieczenia przed utratą z powodu nieodwracalnych zniszczeń.

 

 

Beneficjent

Uniwersytet Jagielloński

Lata realizacji

2010-2013

Kwota całkowita

6 042 547,81 zł.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1705513, wizyty:1197373