Realizowane projekty

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Opis

Przedmiotem projektu jest stworzenie Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Osiągniecie tego celu wymaga modernizacji Pałacu Czapskich (zabytek wpisany indywidualnie do rejestru zabytków i znajdujący się na obszarze uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii) w celu przystosowania tego obiektu do zorganizowania w nim stałej ekspozycji muzealnej. Ponadto w ramach projektu przewiduje się konserwację 500 monet i digitalizację 2.000 obiektów numizmatycznych. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania i adaptacji na cele kulturalne Pałacyku Czapskiego, natomiast zapewnienie godnego miejsca do ekspozycji unikatowej kolekcji numizmatycznej wzbogaci ofertę nie tylko Krakowa , ale i całego kraju.

Beneficjent

 Muzeum Narodowe w Krakowie

Lata realizacji

2009-2013

Kwota całkowita

23 156 010,64 zł,

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826373, wizyty:1313033