Aktualności

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

31-12-2015

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie odbywał się w terminie od 1 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na konkurs wynosi 200 mln zł.

Szczegółowe informacje, w tym pełne ogłoszenie o naborze, regulamin konkursu i wykaz wymaganych załączników są zamieszczone na stronie internetowej poświęconej VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod adresem http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow

 

 

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173733, wizyty:1648365