Aktualności

Targi Dziedzictwo 2015

12-10-2015

W dniach 7-9 października br. odbyły się III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, nad którymi patronat honorowy objęło m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Targi DZIEDZICTWO to, organizowane raz w roku wydarzenie dotyczące prezentacji najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Przedstawiciele muzeów, bibliotek oraz archiwów mogą także zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie wyposażenia i oferowanych im usług. Podczas targów odbył się cykl ciekawych wykładów dotyczące m.in. najnowszych trendów w badaniach i konserwacji zabytków. W trakcie trwania imprezy, swoje stanowisko prowadził także Departament Funduszy Europejskich z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiciele departamentu udzielali wszystkim zainteresowanym informacji nt. efektów wdrażania XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz informowali o nowych możliwościach skorzystania z środków funduszy europejskich w sektorze kultury w nowej perspektywie finansowej, tj. w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173716, wizyty:1648348