Aktualności

Konferencja prasowa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

14-09-2015

Dnia 11 września br. miała miejsce konferencja prasowa promująca efekty projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie", realizowanego w ramach XI Priorytetu PO IiŚ.  Po raz pierwszy zaprezentowane zostały wnętrza pałacu po przeprowadzonych pracach konserwatorskich, m.in. Sala Uczt Jana III.

Kompleksowe przedsięwzięcie zostało dofinansowane w kwocie 13,6 mln zł ze środków Unii Europejskiej. W ramach inwestycji przeprowadzono m.in. szereg prac i robót budowlano-konserwatorskich, wykonano niezbędne rozeznanie warunków konserwatorsko-biologicznych, poddano restauracji dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego, dokonano trójwymiarowej dokumentacji wybranych zbiorów. Za sprawą projektu utworzono również Wirtualne Muzeum. Podjęte w projekcie działania mają znaczący wpływ na  zachowanie dla przyszłych pokoleń jedynej w Polsce barokowej rezydencja królewskiej, będącej dziedzictwem kulturowym o znaczeniu ponadregionalnym.  

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173737, wizyty:1648369