Aktualności

Szkolenia dotyczące zasad przygotowania projektów w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

03-06-2015

 

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania projektów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie.

 

Szkolenia odbędą się w godzinach 10.00 - 16.00, w następujących terminach:

 • Gdańsk - 16 czerwca 2015 r.

 • Poznań - 17 czerwca 2015 r.

 • Kraków - 19 czerwca 2015 r.

 • Warszawa - 24 czerwca 2015 r.

   

  Głównym celem szkoleń jest przekazanie informacji na temat zasad przygotowania projektów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

 • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych

 • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury

 • organizacji pozarządowych

 • kościołów i związków wyznaniowych

 • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl na adres poiis@mkidn.gov.pl.

  Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do godziny 16.00 w następujących terminach:

 • Szkolenie w Gdańsku - zapisy do dnia 11 czerwca 2015 r.,

 • Szkolenie w Poznaniu - zapisy do dnia 11 czerwca 2015 r.,

 • Szkolenie w Krakowie - zapisy do dnia 15 czerwca 2015 r.,

 • Szkolenie w Warszawie - zapisy do dnia 17 czerwca 2015 r.

   

  Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

  OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNYM MIEJSCU WYBRANEGO SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W ZGŁOSZENIU).

  KONTAKT TELEFONICZNY:

  Tel. 0-22 42 10 421

  Tel. 0-22 42 10 395 

   

  W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

   

  Szkolenia finansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Zakres wsparcia (03-06-2015)


wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2012935, wizyty:1492453