Aktualności

Otwarcie gmachu Filharmonii Śląskiej w Katowicach

27-03-2014

W dniu 28 marca 2014 roku odbędzie się pierwszy koncert w zmodernizowanym ze środków europejskich, gmachu Filharmonii Śląskiej w Katowicach, poprzedzony uroczystością otwarcia obiektu oraz zwiedzaniem oddanego do użytkowania budynku.

Przedmiotem projektu była modernizacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego zabytkowego budynku Filharmonii oraz wyposażenie obiektu w  sprzęt, w tym instrumenty, które pozwolą rozwinąć i uatrakcyjnić ofertę programową (np. nowe organy piszczałkowe firmy Karl Schuke z Berlina).

Obiekt Filharmonii Śląskiej jest zabytkowym budynkiem, który został wzniesiony w 1873 roku w stylu neoklasycznym jako pierwsza sala koncertowa w mieście. W czasie II wojny światowej przebudowano go na filhar­monię i tę funkcję pełni nieprzer­wanie od 1943 roku do dziś, a sala koncertowa o znakomitej akustyce służy melomanom już prawie 140 lat. Oddany budynek jest więc unikatowym połączeniem tradycji, nowoczesności oraz bogatej oferty repertuarowej, która może być jeszcze mocniej rozwijana dzięki doposażeniu obiektu w salę kameralną. W sali tej organizowane są koncerty kameralne, warsztaty muzycz­ne, audycje umuzykalniające oraz popisy uczniów szkół muzycznych. Kawia­rnia melomana i  Zielony Ogródek Muzyczny, sprawią, że Filharmonia będzie otwarta dla melomanów przez cały dzień i jak w mediatece, każdy będzie mógł indywidualnie posłuchać muzyki z boga­tego archiwum nagrań własnych Filharmonii. Organizowane będą też wydarzenia o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania. Filharmonia Śląska od 1979 roku jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Dyry­gentów im. Grzegorza Fitelberga, jednego z trzech największych międzynarodowych konkursów wykonawczych w kraju, obok Konkursu Chopinow­skiego oraz Konkursu Wieniawskiego.

Unikatowym pomysłem, który udało się zrealizować jest Śląska Biblioteka Muzyczna, dzięki której twórczość śląskich kompozytorów  będzie dostępna nie tylko w zapisach nutowych, ale i w nagraniach, które zostaną udostępnione szerszej publiczności w kawiarni melomana. Zasoby Śląskiej Biblioteki Mu­zycz­nej będą służyć  wszystkim uczelniom i szkołom muzycznym w kraju.

 

Całkowita wartość inwestycji: 44 476 024,54 zł

Koszty kwalifikowane: 33 137 722,20 zł

Dofinansowanie z EFRR: 21 327 438 zł

 

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2012955, wizyty:1492473