Aktualności

Zakończenie naboru wniosków

14-10-2008

W dniu 30 września 2008 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wpłynęło 120 wniosków.

Złożone projekty zostały skierowane do oceny formalnej prowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia/Instytucję Wdrażającą, której rolę pełni Władza Wdrażająca Programy Europejskie.
Projekty, które pozytywnie przejdą ten etap zostaną skierowane do oceny merytorycznej pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia prowadzonej przez Zespół powołany w Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173698, wizyty:1648330