Aktualności

Szkolenie z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych

07-11-2008

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na szkolenie z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach:

-          25 listopada 2008 r. – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

-          26 listopada 2008 r. - Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury,

-          27 listopada 2008 r. - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.
 

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania Studium Wykonalności, dokumentacji z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko, omówione zostaną wytyczne programowe, w tym kwalifikowalność wydatków.

Szkolenie jest bezpłatne, jednak organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 18 listopada 2008 r. na nr faxu (22) 42 10 190 oraz na adres e-mail: poiis@mkidn.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o miejscu szkolenia.
Szkolenie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura
 i Środowisko

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173727, wizyty:1648359