Aktualności

Pierwsze decyzje o dofinansowaniu projektów w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

31-03-2009

W dniach 17 i 24 marca 2009 r. w oparciu o zakończoną pozytywnie ocenę merytoryczną II stopnia pierwszej partii projektów złożonych w trybie konkursowym, znajdujących się na liście rankingowej ze statusem podstawowym oraz biorąc pod uwagę rekomendację Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski podjął decyzję o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czterech  inwestycji:

Działanie 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”:

  • Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II, w wysokości 22 210 245,00 zł. Beneficjentem projektu jest Diecezja Legnicka.
  • Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie, w wysokości 19 661 968,32 zł. Beneficjentem projektu jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Działanie 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”:
  • Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie, w wysokości 28 068 663,00 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Sopot. Działanie 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”
  • Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach, w wysokości 15 000 000,00 zł. Beneficjentem projektu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

 

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173700, wizyty:1648332