Aktualności

Harmonogram konkursów w ramach XI Priorytetu PO IiŚ

02-04-2009

Uprzejmie informujemy, iż Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o rezygnacji z ogłaszania konkursów w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w bieżącym i przyszłym roku, jednocześnie przeznaczając środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów, które będą rekomendowane do ujęcia na listę projektów indywidualnych aktualizowaną w ramach Programu.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173729, wizyty:1648361