Aktualności

Podpisanie umów o dofinansowanie

03-04-2009

W dniu 2 kwietnia br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski, podpisał z beneficjentami umowy na dofinansowanie w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dwóch projektów realizowanych w Kielcach.

Pierwszym projektem jest budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach, dofinansowana na kwotę 35 940 000 zł. Jest to inwestycja ujęta jako projekt indywidualny realizowany w ramach XI priorytetu PO IiŚ. Beneficjentem projektu jest Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach. Projekt polega na budowie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach - w budynku usytuowane mają być m.in. wielofunkcyjna sala koncertowa, sala kameralna, dziedziniec koncertowy, biblioteka oraz foyer, gdzie znajdzie się także galeria. Szczególnym miejscem ma być sala koncertowa, gdzie oprócz koncertów, przedstawień operowych, musicali oraz baletu, będą się także odbywać pokazy filmów. W zamierzeniu Międzynarodowe Centrum Kultur ma się stać ośrodkiem życia kulturalnego o znaczeniu ogólnopolskim oraz miejscem spotkań artystów z kraju i zagranicy.

Drugi projekt wybrany w drodze konkursu, dotyczący rozbudowy i przebudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 15 000 000 zł. Beneficjentem projektu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach. Inwestycja polega na budowie nowej siedziby PSM im. L. Różyckiego w Kielcach. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej doprowadzi do powstania Zespołu Szkół Muzycznych (ZSM) z przedmiotami ogólnokształcącymi. Realizacja projektu doprowadzi do powstania nowego kompleksu połączonych ze sobą obiektów z salą koncertową, salą audytoryjną, biblioteką i czytelnią, zespołem pracowni do ćwiczeń indywidualnych, pracowniami językowymi, pracownią do nauki informatyki, pracownią do cichego słuchania muzyki oraz do tworzenia muzyki z wykorzystaniem technik komputerowych. Projekt przewiduje budowę dwóch sal do prezentacji muzyki: Sali Koncertowej z pełnowymiarową sceną, oraz Sali Kameralnej dla organizacji prób i prezentacji zespołów i solistów.

wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2173704, wizyty:1648336