Pytania i odpowiedzi

Jeżeli Wnioskodawcą jest samorządowa instytucja kultury, to czy należy wykazywać Miasto, jako podmiot zaangażowany finansowo w realizację projektu. Czy konieczne jest oświadczenie Miasta, czy należy załączyć WPI Miasta, w którym zabezpiecza środki finanso

Jeżeli wnioskodawcą jest samorządowa instytucja kultury, to ten podmiot ma wykazać pełną zdolność do realizacji projektu, zarówno pod względem finansowym, jak i możliwości technicznych, w tym zarządzania inwestycją. Wnioskodawca ma dostarczyć takie dokumenty, z których będzie wynikało z jakich źródeł zamierza sfinansować przedsięwzięcie, a więc np. uchwałę samorządu o przyznaniu środków finansowych na daną inwestycję i dla danego podmiotu (może być też plan wieloletni, ale z jasnym wyodrębnieniem środków na przedmiotowy projekt, jeśli jest on częścią jakiegoś większego zadania). Ponadto, jeśli samorząd będzie wspierał samą realizację od strony zarządzania, nadzoru itp., to też należy to opisać we wniosku.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153494, wizyty:1628726