Pytania i odpowiedzi

Gdzie należało składać wnioski?

Wnioski należało składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Instytucji Wdrażającej dla XI priorytetu PO IiŚ wgodzinach od 8.15 do 16.15. Liczyła się data wpłynięcia, a nie stempla pocztowego.Adres: Władza Wdrażająca Programy Europejskie, ul. Wspólna 2/4, IV piętro, pok. 4117, 00-926 Warszawa.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2153525, wizyty:1628757