Pytania i odpowiedzi

Czy dołączany do wniosku program funkcjonalno-użytkowy musi być we wszystkich punktach całkowicie zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej?

Tak. Już na I etapie oceny wniosku, oczekuje się, aby projektbył w znacznym stopniu przygotowany do realizacji. Ewentualny szacunek kosztów bez projektu budowlanego, ani nawet programu funkcjonalno użytkowego oznacza, iż koszty byłyby podane jedynie szacunkowo, co skutkuje znacznym ryzykiem prawidłowej oceny kosztów całkowitych.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826375, wizyty:1313035