Pytania i odpowiedzi

Czy należy dołączyć wyciąg z dokumentacji technicznej, jeżeli Wnioskodawca ją posiada?

Zgodnie z listą załączników do wniosku, wyciąg ze streszczeniem z posiadanej dokumentacji projektowej (w przypadku robót budowlanych) wymagany jest na II etapie.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826337, wizyty:1312997