Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty należy dołączyć zamiast kosztorysu inwestorskiego , w przypadku gdy jeden z podprojektów ma zakończoną procedurę przetargu na wykonanie robót budowlanych i gdy znane są koszty tych robót? Czy istnieje możliwość załączenia alternatywnych do

Można załączyć dokument potwierdzający wybór wykonawcy robót wraz ze wskazaniem kwoty kontraktu. Kosztorys ofertowy będzie jednak wymagany do przedstawienia, najpóźniej na etapie kontroli uprzedniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825548, wizyty:1312209