Pytania i odpowiedzi

Czy beneficjent, który posiada pełną dokumentację projektową wymaganą dla I i II etapu konkursu może/powinien złożyć całość dokumentacji już na I etapie postępowania?

Nie. IP i IW będzie wymagać dostarczenia przez beneficjenta jedynie dokumentacji niezbędnej na poszczególnych etapach postępowania konkursowego zgodnie z Listą załączników do wniosku stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu. Po zakwalifikowaniu projektu do II etapu postępowania konkursowego beneficjent zostanie zobowiązany do złożenia w ciągu 6 miesięcy od daty zaakceptowania listy rankingowejprojektów przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, całości dokumentacji wymaganej na II etapie konkursu. Ocena merytoryczna pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia zostanie rozpoczęta po przekazaniu przez beneficjenta całości dokumentacji.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825464, wizyty:1312125