Pytania i odpowiedzi

Jaka jest początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków w ramach XI Priorytetu PO IiŚ?

Okres kwalifikowalności wydatków dla Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko: od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2015 roku.Natomiast ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem, która określi zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825522, wizyty:1312183