Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku partnerstwa projektowego partnerem w realizacji projektu może być podmiot, który nie może być Beneficjentem w ramach XI Priorytetu PO IiŚ?

Nie. Partnerstwa mogą być zawiązane jedynie w ramach określonego w danym działaniu katalogu beneficjentów.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1860471, wizyty:1344812