Pytania i odpowiedzi

Czy zakup instrumentów muzycznych jest kosztem kwalifikowanym w ramach działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” XI Priorytetu PO IiŚ?

Tak. Jako element projektu zakup instrumentów może być kosztem kwalifikowanym, pod warunkiem, iż będą one miały charakter trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej w szkołach i uczelniach artystycznych i są nierozerwalnie związane z projektem. Beneficjent powinien udowodnić, iż zakup instrumentów muzycznych jest niezbędnydla realizacji projektu bądź dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników. Ponadto zakup instrumentów nie może stać w sprzeczności z zasadami opisanymi w punkcie 6.5 Sprzęt i wyposażenie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ .
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825588, wizyty:1312249