Pytania i odpowiedzi

Jak zdefiniować obszar objęty analizą popytu?

Przeprowadzając analizę popytu, należy określić rynek na jakim realizowany jest projekt jego potencjał i strukturę. Określić jakie jest zainteresowanie w chwili obecnej korzystaniem z rezultatów (w tym zakładanych produktów/usług), jakie przyniesie projekt. Przeprowadzenie badania bezpośredniego określającego ww. zainteresowanie (np. ankiety), ze swej natury będzie miało zasięg lokalny, natomiast wykorzystując w badaniach popytu różnego rodzaju źródła danych (np. bazy danych dotyczących ruchu turystycznego, itp.), zasięg takiego badania będzie uzależniony od tego jak szerokiego obszaru będą dotyczyły dane wykorzystane do określenia popytu.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1860428, wizyty:1344769