Pytania i odpowiedzi

W formularzu wniosku pkt H1 podział kosztów nie uwzględnia kosztów innych niezbędnych dla realizacji Projektu, o których mowa w wytycznych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na rodzaje projektów np. konserwacja zabytków ruchomych, digitalizacja – gdzie

Koszty inne, nie wyszczególnione wprost w tabeli H.1 należy przyporządkować do kategorii kosztów o najbardziej zbliżonym zakresie, a następnie kategorię tą uszczegółowić w preliminarzu kosztów.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825589, wizyty:1312250