Pytania i odpowiedzi

Czy koordynator projektu (będący pracownikiem etatowym Instytucji realizującej projekt) jest wydatkiem kwalifikowanym?

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ przewidują możliwość oddelegowania wcześniej zatrudnionego pracownika Beneficjenta m. in. dla celu zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu. Wydatki z tytułu wynagrodzenia mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w proporcji, w jakiej dany pracownik poświęca swój czas na działania związane z przygotowaniem lub realizacją projektu. Ponadto, należy pamiętać, że w takim przypadku warunkiem koniecznym uznania wydatku jest jego szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825564, wizyty:1312225