Pytania i odpowiedzi

Czy pojęcie neutralności technologicznej dotyczy tylko sprzętu komputerowego czy również dotyczy takich urządzeń jak np. system zabezpieczenia budynku, którego wybrane elementy są integralnie związane z konkretnym rozwiązaniem tj. z konkretnym system zabe

Należy postępować zgodnie z zapisami pzp, aby nie wskazywać konkretnej marki produktu, urządzenia itp., chyba, że wynika to z jakiś szczególnych względów i może podlegać wyłączeniom. Podmioty, dla których nie ma wymogu stosowania pzp, powinny pamiętać, że istnieje wymóg Wytycznych MRR, gdzie także zwraca się uwagę na konieczność równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienia na rynku.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825566, wizyty:1312227