Pytania i odpowiedzi

Proszę o interpretację kryterium „ocena dotychczasowej funkcjonalności infrastruktury (w przypadku obiektów zabytkowych)?

Ocena dotychczasowej funkcjonalności infrastruktury dotyczy oceny funkcjonalności w dotychczasowym sposobie użytkowania i działania obiektu. Tego czy istniejące rozwiązania konstrukcyjne, techniczno-technologiczne sąodpowiednie i spełniają funkcje do jakich zostały przewidziane. Ocena dotychczasowej funkcjonalności ma dać odpowiedź na pytanie, czy obiekt odpowiada wszystkim założeniom jakie były, czy też będąprzed nim stawiane, czy też wymaga pewnych zmian, które usprawnią jego funkcjonowanie. W przypadku obiektów zabytkowych ocena dotychczasowej funkcjonalności, może wskazywać, z uwagi na przestarzałość zastosowanych rozwiązań, na konieczność zmian usprawniających działanie obiektu, które mogą być wykonywane jedynie z uwzględnieniem ograniczeń określonych przez konserwatora zabytków.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825544, wizyty:1312205