Pytania i odpowiedzi

Jeżeli Wnioskodawcą jest samorządowa instytucja kultury, a niektóre pozwolenia i decyzje są wydane na samorząd, to czy istnieje konieczność zmiany tych dokumentów?

Dokumenty przedstawiane we Wniosku powinny udowadniać, że wnioskodawca jest w pełni przygotowany do realizacji przedmiotowego zadania, zarówno instytucjonalnie jak i formalnie. Jeśli beneficjentem ma być samorządowa instytucja kultury i to ten podmiot będzie prowadził inwestycję (nadzorował, rozliczał itp.), a więc także ten podmiot powinien być w posiadaniu wszystkich koniecznych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826388, wizyty:1313048