Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku gdy oferowane usługi po realizacji projektu będą udostępniane nieodpłatnie należy przeprowadzać analizę zdolności odbiorców projektu do ponoszenia określonych opłat za oferowane usługi?

W przypadku nieodpłatnego dostępu do usług powstałych w wyniku realizacji projektu, nie jest konieczna analiza zdolności odbiorców projektu do ponoszenia opłat za oferowane usługi.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1826354, wizyty:1313014