Pytania i odpowiedzi

Czy w przypadku partnerstwa projektowego, gdzie jednym z partnerów jest parafia, muszą być dołączone zał. z grupy III dot. zdolności finansowo – instytucjonalnej?

Tak. Zgodnie z Założeniami do umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko strona internetowa MKiDN http://www.poiis.mkidn.gov.pl/userfiles/image/file/aplikacyjne/Partnerstwa%20wytyczne%2012%20maja%202008PN%20na%20stronePN.pdfW p. 6 Załączniki podano, które dokumenty są składane dla całego partnerstwa, a które zobowiązany jest złożyć każdy z partnerów - II. Dane wnioskodawcy, III Dane dotyczące zdolności finansowo instytucjonalnej wnioskodawcy, IV Dane dotyczące przedmiotu projektu VI inne.A więc, grupa III zdolność finansowo instytucjonalna, dotyczy każdego z partnerów, także parafii.Przypominamy ponadto, iż zgodnie z treścią Uwag ogólnych ww. dokumentu dotyczącego partnerstwa, Uznaje się, że partnerstwo zawiązuje się w efekcie potrzeby uzupełnienia kompetencji poszczególnych podmiotów, które współpracują przy realizacji planowanego przedsięwzięcia. Możliwe jest także zawiązanie partnerstwa dla osiągnięcia określonych wspólnych dla partnerów projektu celów. W takim przypadku podprojekty poszczególnych partnerów powinny być powiązane przestrzennie i tematycznie.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:1825478, wizyty:1312139