Pytania i odpowiedzi

Czy projekt dotyczący rewitalizacji historycznych obszarów miejskich będzie kwalifikowalny w ramach działania 11.1 Priorytetu XI PO IiŚ?

Nie. W ramach działania 11.1 jako typ projektu do dofinansowania nie przewiduje się rewitalizacji obszarów miejskich, która objęta jest odrębnym kodem interwencji funduszy strukturalnych, tj. 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
wróć »
Strona internetowa finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
odsłony:2143328, wizyty:1618682